Järnapans vår – en berättelse om vår tid

I den andra årstidssamlingen Järnapans Vår sätts vårens dikter in i en berättelse om vår tid, om livet, om jakten på lycka, om längtan, klimathot, hundar, barn, mardrömmar och drömmar.

”Det släcks i global feberyra… Fossilosofi…i föroreningar från verklighetens folk, när retoriska grepp skymmer sikten, när verkligheten är fiktion i dikten.”

Järnapans vår

JÄRNAPANS VÅR är en resa genom årstidens växlingar och bleknande minnen, över försvinnande moln och isbelagda sjöar. Om att sjunka mot botten och kravla sig mot toppen igen.

Boken är den andra årstidssamlingen från Järnapans år, där författaren genom dikter lät Facebook vara en ventil för känslor, tankar och omvärldsanalys.

Medan Järnapans år är råmaterialet är Järnapans fyra årstider snarare tillstånd att befinna sig i.

Kommer våren 2014. 

ISBN 978-91-981326-2-5

Comments are closed.