Välkommen till Järnapans värld

I bokserien Järnapans år finner du nutidsbilder och personliga fragment ur vardagen, tankar om samtiden och arbetslivet och fördjupade perspektiv på att vara människa. Men framför allt kommer du till en plats för eftertanke och reflektion. Ett tillstånd att vara i.

Under ett års tid skrev jag dagligen korta dikter på Facebook. Resultatet är 5 böcker i serien Järnapans år. Böckerna ska skildra smått och stort i livet och världen, men framförallt vara tankeväckande läsning.

Bokserien ger dig allt från ögonblicksbilder ur vardagslivet hos en separerad småbarnsförälder, till sammanhang som liksom livet inte alltid är så enkla att greppa, som kräver en stunds reflektion, ytterligare en läsning, en god natts sömn, men som lämnar avtryck.

Boken Järnapans År är diktåret i sin helhet med dikterna i den ordning de skrevs på det sociala nätverket. Det är den oputsade, oklippta versionen, sådant som livet är dag för dag, på gott och ont.

Medan Järnapans år alltså är råmaterialet är Järnapans Vinter, Vår, Sommar och Höst snarare tillstånd att befinna sig i. I dessa böcker finns en ökande spänning och intensitet, en början och ett slut.

Järnapans år och Vinter finns tillgängliga nu i litteraturbutiken, medan övriga böcker kommer under respektive årstid under 2014. Ge dig en stund för eftertanke och reflektion. Välkommen till Järnapans värld!

David Rydenfalk, Ordarbetare

Comments are closed.